Mūsų
tvarumas

Mūsų tvarumas

Esame viena didžiausių Europos plastiko perdirbimo ir gamybos grupių, todėl žinome, kad mūsų veiksmai ir pasirinkimai yra svarbūs. Kad prisidėtume prie teigiamų pokyčių, turime veikti ne vieni ir turėti planą, kuris padėtų mums veikti tikslo link kasdien. Pakviesdami jus susipažinti su mūsų strateginiais dokumentais ir ataskaitomis, norime būti skaidrūs, atskaitingi ir paskatinti jus prisijungti prie savo tvarumo misijos.

ESG strategija

 

Plasta Group ESG kryptys

Vadovaudamiesi septyniais Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais, nustatėme keturias strategines kryptis, kuriomis vadovaujamės kasdien.

Tikslas12.5

Iki 2030 m. gerokai sumažinti atliekų susidarymą, taikant prevenciją, atliekų mažinimą, perdirbimą ir pakartotinį naudojimą.

Perdirbtos žaliavos ir žiediškumas

Gaminti produktus naudojant perdirbtas žaliavas, didinti gaminių žiediškumą.

Tikslas 8.5

Iki 2030 m. užtikrinti visišką ir produktyvų užimtumą bei deramą darbą visoms moterims ir vyrams, įskaitant jaunimą ir neįgaliuosius, taip pat vienodą darbo užmokestį už tos pačios vertės darbą.

Darbuotojų sauga ir gerovė

Užtikrinti gerąją įdarbinimo praktiką ir darbo vietą, kurioje skatinamas pasitikėjimas, bendradarbiavimas, saugumas ir parama.

Tikslas 7.2

Iki 2030 m. gerokai padidinti atsinaujinančiosios energijos dalį pasaulio energijos balanse.

Tikslas 7.3

Iki 2030 m. padvigubinti pasaulinį efektyvaus energijos vartojimo tempą.

Tikslas 13.1

Stiprinti atsparumą su klimatu susijusiems pavojams ir stichinėms nelaimėms bei gebėjimą prisitaikyti prie jų visose šalyse.

Aplinkai draugiška ir inovatyvi gamyba

Visus gamybos procesus valdyti tokiu būdu, kad nuolat diegtume naujoves ir laikytumėmės konkrečių aplinkosaugos standartų, tuo pačiu mažindami anglies dioksido pėdsaką.

Tikslas 9.4

Iki 2030 m. atnaujinti infrastruktūrą ir modernizuoti pramonės šakas, kad jos taptų tvarios, efektyviau naudojant išteklius ir plačiau diegiant švarias ir aplinkai nekenksmingas technologijas bei pramoninius procesus, visoms šalims imantis veiksmų pagal savo galimybes.

Tikslas 16.5

Ženkliai sumažinti visų formų korupciją ir kyšininkavimą.

Gerosios valdysenos praktika

Skatinti etišką ir skaidrų elgesį vadybos ir valdysenos praktikoje, politikoje ir procedūrose (įskaitant tvarumo valdysenos praktiką).

Savo ESG strategijoje paaiškiname, kokių konkrečių tikslų siekiame, kad tobulėtume šiose srityse.

Žiūrėti ESG strategiją