Žiediškumas

Žiediškumas

Norint įveikti pasaulinę plastiko taršos krizę, reikia sukurti plastiko žiediškumą. Perdirbamumas yra vienintelis būdas užtikrinti, kad tai, kas buvo sukurta, būtų vėl panaudota ir susidarytų mažiau atliekų.

Mes tikime antruoju plastiko gyvavimu (ir trečiuoju, ir ketvirtuoju, ir taip toliau), nes perdirbimas sumažina plastiko taršos kiekį mūsų planetoje, kartu ir neatsinaujinančių išteklių vartojimą. Mes prikeliame plastiko atliekas tolesniam naudojimui, kurios jau atliko savo misiją ir grąžiname jas į apyvartumo ratą. Kiekvienas mūsų gaminamas maišelis vėl gali būti perdirbamas.

Kuriame perdirbamumui

žiedinė ekonomika