Mūsų poveikis aplinkai

Manome, kad reikia tvarių veiksmų sprendžiant pasaulinės plastiko taršos ir klimato kaitos problemas

Mes kuriame tvariai ateičiai

Plastiko tarša mūsų vandenynuose ir sausumoje tampa vis akivaizdesnė ir daro drastišką poveikį laukinei gamtai ir žmonių visuomenei. Manome, kad mes visi, ypač plastiko gamintojai, privalome prisidėti prie aplinkos apsaugos.

PLASTA GRUPĖS atsakas į plastiko taršą ir klimato kaitą yra įtrauktas į mūsų verslo strategiją ir kasdienę veiklą. Esame pasiryžę mažinti plastiko atliekų kiekį ir sumažinti su klimatu susijusias anglies dvideginio emisijas.

Mes tvirtai tikime, kad perdirbimas yra itin svarbus. Pakartotinai naudodami perdirbtą plastiką, sulėtiname mūsų planetos gamtos išteklių eikvojimo procesą. Atliekos, kurios kitu atveju būtų išmestos ir patektų į aplinką su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, dabar paverčiamos naujomis medžiagomis – mūsų šiukšlių maišais ir plėvelės gaminiais, naudojamais tiek buityje, tiek įvairiuose profesiniuose sektoriuose.

Perdirbimas ne tik sumažina aplinkos taršą plastiku, bet ir bendrą energijos suvartojimą bei CO2 emisiją, kuri prisideda prie klimato kaitos. Tą patį galima pasakyti ir apie gamybą iš biologinių žaliavų, pavyzdžiui, cukranendrių. Taip paliekame švaresnį pasaulį ateities kartoms, nes sumažinamas dirvožemio, oro ir vandens užterštumas.

Gaminame mažindami poveikį aplinkai

Prisiėmėme ambicingus įsipareigojimus mažinti savo veiklos poveikį aplinkai ir sudaryti sąlygas verslo klientams sumažinti anglies dvideginio emisiją bendradarbiaujant su mumis. Mūsų įsipareigojimas – veikti etiškai ir tvariai.

Ką tai reiškia mums:

  • sumažinti ar nebenaudoti iškastinių išteklių kuriant mūsų gaminius;
  • diegti naujoves, siekiant sukurti efektyvesnes perdirbimo technologijas, atnaujinti įrenginius ir procesus;
  • sumažinti energijos suvartojimą mūsų gamybos procesuose;
  • žymiai sumažinti gamybos proceso metu išmetamą CO2 kiekį;
  • diegti nulinių atliekų gamybos principus;
  • naudoti elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių.

 

Didžiuojamės pažanga, kurią padarėme, kartu nepamiršdami, kad norint pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančio žiediškumo reikia imtis nuolatinių veiksmų kiekvieną dieną. Judėdami į priekį, mes ir toliau dėsime pastangas investuodami į pažangias perdirbimo technologijas, naujų produktų tyrimus ir plėtrą.