Circularitet

CIRKULARITET

Att ta itu med den globala plastföroreningskrisen kräver att man skapar en cirkularitet för plast. Cirkularitet är det enda sättet att säkerställa att det som skapats återanvänds igen, och att mindre avfall genereras.  

Vi tror på ett andra liv för plast (och tredje och fjärde, och så vidare), eftersom återvinning minskar mängden plastföroreningar på vår planet och minskar användningen av icke-förnybara resurser. Vi återvinner plastavfall som redan har uppfyllt sitt uppdrag och placerar det tillbaka i cirkulationsslingan. Varje påse vi producerar är återvinningsbar igen.

Design for circularitet

circular-economy