Vår resa mot att göra skillnad

Vi tror att det krävs långsiktiga åtgärder för att ta itu med globala plastföroreningar och klimatförändringar

DESIGNA FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Plastföroreningarna i våra hav och på land blir allt tydligare och har en drastisk inverkan på djurlivet samt samhället. Vi tror att alla, särskilt vi som plastproducenter, måste bidra till att skydda miljön.

PLASTA-KONCERNENS svar på plastföroreningar och klimatförändringar finns inbäddat i vår affärsstrategi och vår dagliga verksamhet. Vi är dedikerade till att minska plastavfallet och minimera klimatrelaterade koldioxidutsläpp.

Vi är övertygade om att återvinning spelar roll. Genom att återanvända återvunnen konsumentplast bromsar vi processen med att uttömma vår planets naturresurser. Avfall som annars skulle slängas och hamna i miljön med alla konsekvenser det medför, omvandlas nu till nya material – våra avfallspåsar och filmprodukter, som används både i hushåll och inom olika yrkessektorer.

Återvinning minskar inte bara miljöföroreningarna med plast, utan minskar också den totala energianvändningen avsevärt och minskar koldioxid-utsläppen som bidrar till klimatförändringarna. Att producera från biobaserade råmaterial, som sockerrör, har liknande effekter. Det lämnar en renare värld åt kommande generationer genom att minska förorening av mark, luft och vatten.

TILLVERKNING FÖR ATT MINSKA DEN TOTALA PÅVERKAN

I PLASTA-KONCERNEN har vi gjort ambitiösa åtaganden för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet samt att göra det möjligt för våra företagskunder att minska sitt koldioxidavtryck genom att samarbeta med oss. Vårt åtagande är att verka etiskt och hållbart.

Vad det betyder för oss:

  • att minska eller eliminera fossila resurser i utformandet av våra produkter;
  • att innovera för att skapa mer effektiv återvinningsteknik, uppgradera maskiner och processer;
  • att minska energianvändningen i vår tillverkningsverksamhet;
  • att avsevärt minska koldioxidutsläppen från tillverkningsprocessen;
  • ett genomförande av principer för noll-avfallsproduktion;
  • att använda el från förnybara källor;

 

Vi är stolta över de stora framsteg vi har gjort, samtidigt som vi är medvetna om att pågående hållbara åtgärder behövs varje dag för att övergå till en cirkularitet med låga koldioxidutsläpp. Framåt kommer vi att fortsätta att utmana oss själva, investera i avancerad återvinningsteknik samt FoU av nya produkter.