Återvinning

GÖRA SKILLNAD MED INNOVATIVA ÅTERVINNINGSLÖSNINGAR

PLASTA-KONCERNENS PLASTÅTERVINNINGSCENTER

PLASTA-KONCERNENS återvinningscenter för polyeten, baserat i Litauen, är det största i Baltikum och ett av de största i Europa. Vi återvinner polyetenfilmavfall efter konsument till högkvalitativ återvunnen harts, som senare används som råmaterial för vårt breda utbud av LDPE-sopsäckar och filmprodukter.

Vi har drivit vårt återvinningscenter i Litauen i över 30 år. Återvinning är en viktig del av vår leveranskedja eftersom vi använder återvunnet harts för två av våra produktionsanläggningar i Europa: PLASTA i Litauen och RULLPACK i Sverige. En integrerad återvinnings- och produktionsprocess gör att vi kan säkerställa hög kvalitet.

PLASTA-KONCERNEN återvinner polyetenskrot med hjälp av moderna maskiner från ledande världstillverkare samt egenutvecklade teknologier. Plastfilmavfall samlas in från Väst-, Nordeuropa och Baltikum.

ATT DRIVA CIRKULARITET

Återvinning av plastavfall bidrar positivt till cirkularitet, råvarusäkerhet och klimatskydd. Återvinning och återvinningsbarhet är nyckelfaktorer i att behålla så mycket plast som möjligt i kretsloppet.

Genom att använda återvunnen polyeten till våra produkter sparar vi plastavfall från soptippar eller förbränning och omvandlar det till ett värdefullt råmaterial. 100 % av det polyetenavfall som vi samlar in återvinns och förs tillbaka till produktionscykeln. Att skapa nytt från gammalt minskar miljöföroreningarna avsevärt, vilket gör att vi kan släppa ut 10 gånger mindre koldioxid än tillverkare som använder ny plast. Om vi ​​alla kunde sluta producera ny plast från fossila material skulle vi också kunna minska de globala koldioxidutsläppen avsevärt.

2023 öppnade vi en optisk sorteringsanläggning där vi kan separera återvinningsbara och icke-återvinningsbara plastavfallsströmmar som samlas in från europeiska hushåll. Hushållsavfall är en av de svåraste typerna att återvinna, därför är vi stolta över att använda sådan teknik för att ytterligare minska mängden plast som skickas till soptippar över hela Europa.

NYCKELTAL

35 000 ton

polyetylenavfall som återvinns om året

1 miljard enheter

av produkter som produceras per år (återupplivas, som annars skulle ha slängts i naturen eller förbränts)

Det är väldigt mycket! Med det gör vi också vår planet lite grönare – och håller det här plastavfallet borta från naturen och förhindrar att det hamnar i våra hav och mark.

UPPTÄCK VAD SOM PRODUCERAS AV PLASTAVFALL

Våra produkter