Vad som
vägleder oss

VÅRA VÄRDERINGAR

VI ÄR EKO-MEDVETNA
VI FORTSÄTTER INNOVERA
VI LEVERERAR KVALITET
VI ÄR PÅLITLIGA
  • Framtida generationer förtjänar att leva på en grön, ren och gästvänlig planet. Denna övertygelse motiverar oss att arbeta på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, vilket minskar miljöavtrycket från våra operativa aktiviteter och produkter. Vi köper energi från förnybara källor och vår produktion säkerställer plastens cirkularitet.
  • Våra avfallspåsar och filmprodukter ger använd plast ett andra liv. De är tillverkade av upp till 100 % konsumentavfall och är återvinningsbara. Detta minskar det negativa fotavtrycket under hela produktens livscykel.
  • Vi har en framgångsrik historik när det gäller att implementera ny teknik för att återvinna konsument-plastavfall mer effektivt. Vi innoverar ständigt för att kunna återvinna mer icke-återvinningsbart klassat PE för att säkerställa hållbarhet i hela cirkeln.
  • Vi investerar i kontinuerlig utveckling för att möta förändrade marknadskrav och behov, inklusive de högsta hållbarhetsstandarderna.
  • Våra återvunna PE-produkter är respekterade över hela världen för sin kvalitet och låga påverkan på naturen samtidigt som de är lika robusta, tåliga och elastiska som de som är gjorda av ny plast.
  • Vi tillämpar rigorösa kvalitetskontrollprocedurer i återvinnings- och tillverkningsprocesser och utför manuella kvalitetskontroller av de färdiga produkterna.
  • Vårt kvalitetsledningssystem och miljöskyddsinsatser är erkända av internationella ISO 9001, ISO 14001, CE, Nordiska Svanen, Blue Angel och Normapack certifikat.
  • Vi värdesätter partnerskap och strävar efter att leva upp till våra kunders höga förväntningar. Vi tror på samarbete och ärlig dialog.
  • Ingen greenwashing – vi motsätter oss att använda “göra-gott”-märkningar på miljöovänliga produkter och anser att full transparens bör vara marknadsstandard.