Vår resa

FORETAGSHISTORIA

Etablering av företaget PLASTA och lansering av tillverkningsanläggning i Vilnius, Litauen 1961.

Utrustning för HDPE-rör och LDPE-filmproduktion installerad.

1961-1965

Stor automatisering av produktionen i PLASTA.

Introduktion av brett utbud av konsumentvaror.

1980 – 1990

PLASTA ISO 9001 kvalitetscertifiering.

Modernisering och utbyggnad av linjerna för återvinning och påsproduktion.

Betydande ökning av produktvolymen.

1999 – 2005
1966-1979

RULLPACK AB grundades 1976 i Sverige.

Start av tillverkning av PE-förpackningar med hjälp av formblåsning i PLASTA.

Utveckling av PE-återvinningsteknologier och utvidgning av PE-filmproduktsortiment.

1991-1996

Lanserar en av regionens första LDPE-filmåtervinningsanläggningar tillsammans med PE-bearbetnings- och påsproduktionslinjer. Expanderar till västeuropeiska marknader.

 

2006-2015

Modernisering av återvinningslinjer & automatisering av detaljerat kvalitetskontrollsystem i PLASTA.

Implementering av modern business intelligence-hanteringsprogramvara 2015.

Etablering av PLASTA GmbH i Tyskland 2017.

Slutförande av FoU av den tunnaste 7+ mikronpåsen, helt gjord av 100 % återvunnet LDPE-material.

2017-2018

PLASTA-Koncernen är en stor återvinnare och tillverkare av PE i Europa, som producerar upp till 1 miljard avfallspåsar per år.

2023: öppnande av automatisk optisk sorteringslinje för hushållsavfall.

Vi fortsätter att utöka vår återvinningskapacitet för att ytterligare hjälpa till med plastavfallshantering i Europa.

IDAG
2019-2021

Förvärv av den svenska plastpåsproducenten RULLPACK AB 2019.

Accession Capital Partners (ACP) blir investerare i PLASTA-koncernen 2021.

FRAMTID

Vi kommer att fortsätta arbeta mot en mindre förorenad värld och bidra till välmående för våra anställda och kommande generationer i stort. Innovation och våra ständigt utvecklade miljömedvetna produkterbjudanden kommer att hjälpa oss med detta uppdrag.

FORETAGSHISTORIA

Etablering av företaget PLASTA och lansering av tillverkningsanläggning i Vilnius, Litauen 1961.

Utrustning för HDPE-rör och LDPE-filmproduktion installerad.

1961-1965

Stor automatisering av produktionen i PLASTA.

Introduktion av brett utbud av konsumentvaror.

1980 – 1990

PLASTA ISO 9001 kvalitetscertifiering.

Modernisering och utbyggnad av linjerna för återvinning och påsproduktion.

Betydande ökning av produktvolymen.

1999 – 2005

RULLPACK AB grundades 1976 i Sverige.

Start av tillverkning av PE-förpackningar med hjälp av formblåsning i PLASTA.

Utveckling av PE-återvinningsteknologier och utvidgning av PE-filmproduktsortiment.

1966-1979

Lanserar en av regionens första LDPE-filmåtervinningsanläggningar tillsammans med PE-bearbetnings- och påsproduktionslinjer. Expanderar till västeuropeiska marknader.

 

1991-1996

Modernisering av återvinningslinjer & automatisering av detaljerat kvalitetskontrollsystem i PLASTA.

Implementering av modern business intelligence-hanteringsprogramvara 2015.

2006-2015

Etablering av PLASTA GmbH i Tyskland 2017.

Slutförande av FoU av den tunnaste 7+ mikronpåsen, helt gjord av 100 % återvunnet LDPE-material.

2017-2018

PLASTA-Koncernen är en stor återvinnare och tillverkare av PE i Europa, som producerar upp till 1 miljard avfallspåsar per år.

2023: öppnande av automatisk optisk sorteringslinje för hushållsavfall.

Vi fortsätter att utöka vår återvinningskapacitet för att ytterligare hjälpa till med plastavfallshantering i Europa.

IDAG

Förvärv av den svenska plastpåsproducenten RULLPACK AB 2019.

Accession Capital Partners (ACP) blir investerare i PLASTA-koncernen 2021.

2019-2021

Vi kommer att fortsätta arbeta mot en mindre förorenad värld och bidra till välmående för våra anställda och kommande generationer i stort. Innovation och våra ständigt utvecklade miljömedvetna produkterbjudanden kommer att hjälpa oss med detta uppdrag.

FRAMTID