Unik tekonologi

BEARBETNING AV DET SVÅRASTE PLASTAVFALLET

Vi förnyar vår teknik för att kunna bearbeta det svåraste plastavfallet, vilket inkluderar bygg, jordbruksfilmer, hushållsplast och annat förorenat konsumentavfall.

Bearbetat högkvalitativt LDPE-återvinningsmaterial fungerar sedan som råmaterial för slutprodukterna. Vi kan producera PE-sopsäckar och film av 100 % PCR-harts utan att kompromissa med den mekaniska prestandan hos våra produkter.

AUTOMATISK OPTISK AVFALLSSORTERING

Med implementeringen av det automatiska plastavfallssorteringssystemet i början av 2023 har vi förbättrat återvinningsgraden av konsument-polyetenavfall.

Noggrann sorteringsmaskin har avancerad visuell igenkänningsteknik, som effektivt och snabbt kan sortera olika färger och typer av plast. Nya maskiner gör att vi kan återvinna mer plast än tidigare, samtidigt som vi förbättrar materialsorteringsnoggrannheten och säkerställer bättre resursutnyttjande.

ÅTERVINNING
8

Tvätt- och granuleringslinjer

PÅSAR OCH FILM
100+

Extruderings- och påstillverkningsmaskiner

MASKINERI

Anläggningarna är utrustade med moderna automatiserade maskiner från ledande världstillverkare samt egenutvecklad teknologi. Fabriken driver modern avfallsåtervinning, polyetenbearbetning och produktionslinjer för påsar.

LABORATORIE OCH KVALITETSTESTNING

Vem vill ha en avfallspåse som spricker och spiller sopor över hela golvet? Det är därför vi gör speciella tester för att kvalitetssäkra vår produktion.

Vårt labb är utrustat för att utföra noggranna tester av soppåsar, såsom mätkapacitet, dimensioner, rivkraft, styrka i bottensömmen, punktering – motståndskraft och andra parametrar.

Under produktionen utför vi även manuella kvalitetskontroller. Kvalitetstestning inkluderar att välja ut en slumpmässig rulle. Både rullen och en enstaka påse vägs, mäts och trycktestas genom att fylla den med luft och applicera tryck. Registrerade data jämförs med de inställda kvalitativa parametrarna. Om data överensstämmer med de uppställda kvalitativa parametrarna fortsätter produktionen. Annars stoppas produktionen för att kunna identifiera eventuella brister i processen innan driften återupptas.