Våra företag

Plasta-koncernen består av flera företag över hela Europa, specialiserade på polyetenåtervinning, produktion av hållbara plastprodukter samt återvinnings- och extruderingsteknik.

Återvinningscentral och tillverkningsanläggning Litauen
Plasta GmbH – försäljning i Tyskland för DACH-regionen
Tillverkningsanläggning Sverige
Återvinningscentral och tillverkningsanläggning Litauen
Återvinning & extruderingsteknik
Fastighet
Återvinningscentral och tillverkningsanläggning Litauen
Plasta GmbH – försäljning i Tyskland för DACH-regionen
Tillverkningsanläggning Sverige
Återvinningscentral och tillverkningsanläggning Litauen
Återvinning & extruderingsteknik
Fastighet