Blogg

Plasta tilldelas ral-kvalitetsmärke för sin produktion

PLASTAs tillverkningsanläggning i Vilnius har nyligen nått en viktig milstolpe — dess produktion har erhållit ett RAL-certifikat utfärdat av det tyska institutet för kvalitetssäkring och certifiering (RAL, Bonn).

Certifikatet, som är brett accepterat i hela Europa för att bevisa naturen och kvaliteteten i materialet som används i tillverkningen av plastprodukter, skapades år 1925 av ReichsAusschuss für Lieferbedingungen. Kvalitetsmärket som tilldelades PLASTAs tillverkningsanläggning i september 2023 bekräftar i vilken utsträckning hushållsplastavfall inkorporeras i PLASTAs produkter.

Inom kort kommer certifieringsmärket, tillsammans med procentandelen hushållsavfall som används, att finnas på förpackningsetiketten för den certifierade produktionen. Kunden kommer garanteras att våra soppåsar innehåller 40% hushållsplastavfall och soppåsarna — 60%.

RAL-certifieringen följer efter en nylig implementering av en automatisk intelligent avfallsorteringsanläggning i PLASTAs faciliteter och markerar ett steg mot ökade återvinningsmöjligheter inom koncernen.