Rullpack

OM RULLPACK

Rullpack är Sveriges ledande tillverkare av återvunna plastsoppåsar. Rullpack grundades 1976 och gick med i Plasta-koncernen 2019. Sedan starten av Rullpack har företaget producerat högkvalitativa polyetenpåsar. Nu är Rullpack-fabriken specialiserad på att tillverka filmprodukter , inklusive avfallspåsar och livsmedelsklassade fryspåsar.

Som en del av koncernens strategi tillverkar Rullpack produkter med allt mer avfallsplast som kommer från Norden och med innovativa metoder som utvecklats genom FoU-praxis i koncernen.

 

Rullpack producerar över 11 000 ton avfallspåsar, säckar och fryspåsar per år. Majoriteten av produktionen säljs i de nordiska länderna.

Rullpacks produktion har certifieringar enligt ISO 9001, 14001 och Nordiska Svanen-märkningen. Med över 500 anställda inom Plasta-koncernen, har fabriken över 50 medarbetare.

ANDRA FÖRETAG

Plasta Group består av flera företag över hela Europa, specialiserade på polyetenåtervinning, produktion av hållbara plastprodukter och återvinnings- och extruderingsteknik.

Återvinningscentral och tillverkningsanläggning Litauen
Plasta GmbH – försäljning i Tyskland för DACH-regionen
Fastighet
Återvinningscentral och tillverkningsanläggning Litauen
Återvinning & extruderingsteknik
Återvinningscentral och tillverkningsanläggning Litauen
Plasta GmbH – försäljning i Tyskland för DACH-regionen
Fastighet
Återvinningscentral och tillverkningsanläggning Litauen
Återvinning & extruderingsteknik