Vårt ansvar

VÅRT ANSVAR

Göra planeten renare genom att ta itu med kärnan i problemet med plastföroreningar– att använda plastavfall som råmaterial för produktionen.

Använda förnybar grön energi, säkerställa effektiv användning av resurser i produktionen, kontinuerlig teknologisk utveckling och principen om avfallsfri produktion.

Stödja miljöorganisationer, projekt och utbildningsinstitutioner i forskning och utveckling för att minska föroreningar.

Utveckla produkter för en cirkularitet som minskar miljöpåverkan. Våra miljömedvetna avfallspåsar är gjorda av upp till 100 % konsumentavfall och är återvinningsbara.

Att välja miljövänliga produkter i affärsverksamheten, såsom återvunnet papper, återvunna textilier, m.m.

Vi utvecklar långsiktiga anställningsrelationer med våra anställda, skapar en trevlig arbetsmiljö och uppmuntrar lagarbete för att förbättra företagets processer.

Göra planeten renare genom att ta itu med kärnan i problemet med plastföroreningar– att använda plastavfall som råmaterial för produktionen.

Använda förnybar grön energi, säkerställa effektiv användning av resurser i produktionen, kontinuerlig teknologisk utveckling och principen om avfallsfri produktion.

Stödja miljöorganisationer, projekt och utbildningsinstitutioner i forskning och utveckling för att minska föroreningar.

Utveckla produkter för en cirkularitet som minskar miljöpåverkan. Våra miljömedvetna avfallspåsar är gjorda av upp till 100 % konsumentavfall och är återvinningsbara.

Att välja miljövänliga produkter i affärsverksamheten, såsom återvunnet papper, återvunna textilier, m.m.

Vi utvecklar långsiktiga anställningsrelationer med våra anställda, skapar en trevlig arbetsmiljö och uppmuntrar lagarbete för att förbättra företagets processer.