Blogg

Plasta Group presenterar ECOPlasta – nytt varumärke för den tyska marknaden

Plasta GmbH har lanserat ett nytt tillskott till Plasta-koncernens produktportfölj – varumärket ECOPlasta – återvunna sopsäckar och soptunnor. Det nya varumärket vänder sig till företag som söker innovativa och hållbara lösningar för avfallshantering. Alla ECOPlasta-produkter är tillverkade av 100% återvunnet avfall efter konsumentledet och innehåller den högsta andelen hushållsavfall. Produkterna är certifierade med kvalitetsmärket RAL och miljömärket Blå Ängeln och tillverkas vid Plastas anläggningar som har tilldelats EcoVadis Silver.

Plasta GmbH representerar Plasta Group i Tyskland, Österrike, Schweiz och andra länder, så det nya varumärket kommer främst att rikta sig till tyska företagskunder.

”Vi har märkt att det finns allt fler företag som vill minska sin miljöpåverkan genom att kontrollera både mängden avfall de skapar och hur de hanterar det. Vi hoppas kunna förenkla processen genom att erbjuda en produkt som är ledande när det gäller kvalitet och miljöaspekter”, säger Loretta Schnell, General Manager på Plasta GmbH.

En betydande del av den tyska marknaden utgörs fortfarande av sopsäckar av jungfruligt material, så företaget tror att ECOPlasta-produkterna kommer att sticka ut genom att erbjuda alternativ som är tillverkade av hållbara material. De soppåsar och sopsäckar som tillverkas vid Plastas anläggningar är gjorda av återvunnet avfall från konsumentledet, inklusive hushållsavfall.

”Vi anser att det är mycket viktigt att våra kunder inte bara vet vilka material vi använder för att tillverka våra soppåsar utan också hur vi tillverkar dem. Genom hela tillverkningsprocessen tar vi hänsyn till miljön – från att minska mängden avfall till att optimera vårt vattenreningssystem och använda energi på ett ansvarsfullt sätt”, säger Maciej Plamieniak, VD för Plasta Group.

I framtiden kommer ECOPlasta att utöka sitt produktsortiment och fortsätta att anamma en cirkulär ekonomimodell, där avfall minimeras och resurser kontinuerligt återanvänds, återvinns och återställs.